zaterdag 9 mei 2020

Αναγνώσματα + 06.06.2020 + Lezingen

Ελληνικά: απόστολος (Α' Θεσσ δ' 13-17) και Ευαγγέλιον (Ἰω κα' 14-25)
Nederlands: apostel (1 Thess 4:13-17) en Evangelielezing (Joh 21:14-25) 


zaterdag 18 april 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2020 + BOODSCHAP Z.E. METR. ATHENAGORAS PASEN 2020

(Nederlandse tekst onderaan) 

PATRIARCHALE BOODSCHAP VOOR HET HEILIGE PASCHA + ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑGrote en Heilige Zaterdag

Synaxarion
Heden vieren wij de Grote en Heilige Sabbat, waarop Gods Lichaam rust in het Graf,
en ook de Nederdaling in de Hades van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, waardoor de mensheid teruggeroepen werd uit het bederf, en overgebracht naar het eeuwige leven.
Vergeefs bewaakt gij het Graf, o wachters, want nooit zal de groeve kunnen vasthouden Hem, Die Zelf het Leven is.
Door Uw onuitsprekelijke lankmoedigheid, Christus onze God, ontferm U over ons. 

Αέναη επΑνάσταση: Η Εις Άδου Κάθοδος: Αναλυτική ερμηνεία της ...
Op de Grote en Heilige Zaterdag vieren we 's morgens al de vespers met H. Basiliosliturgie, waarbij Christus' strooptocht van de zielen der rechtvaardigen in de Hades wordt herdacht, en voor het eerst de Opstanding van Christus wordt verkondigd ("Πρώτη Ανάσταση").

's Avonds laat komen we in een stille en duistere kerk, die alleen door de ikonenlampen en kaarsen van de gelovigen wordt verlicht. Na de Middernachtdienst (Μεσονυκτικόν), roept de priester de Verrijzenis van Christus uit, deelt het licht rond, en verlaat iedereen in processie de nu verlichte kerk. Voor de gesloten kerkdeuren verkondigt de priester het Opstandingsevangelie (Marcus 16:1-8). Daarna luiden de klokken en gaat iedereen terug de kerk binnen. Het Graf is niet meer duister, maar straalt van licht en vreugde. Steeds opnieuw klinkt tijdens de nachtelijke  Metten en de Goddelijke Liturgie het triomflied

"Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος",
"Christus is verrezen uit de doden, de dood vertredend door Zijn dood, en aan hen in de graven, schonk Hij het leven".


Het is de gelukkigste eredienst van het hele jaar!

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ + PAASBOODSCHAP Z.E. METROPOLIET ATHENAGORAS


(Nederlandse tekst onderaan)

zaterdag 4 januari 2020

Αναγνώσματα + 11.01.2020 + Lezingen


Ελληνικά: απόστολος (Ἑβρ. ιγ' 7-16) και Ευαγγέλιον (Ματθ. δ' 1-11)
Nederlands: apostel (Hb. 13:7-16) en Evangelielezing (Mt. 4:1-11) 

woensdag 25 december 2019

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις + Patriarchale Kerstboodschap

(Nederlandse vertaling onderaan) + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
Ελεώ Θεού Αρχιεπίσκοπος Κόωνσταντινοπόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης
Παντί τώ πληρωματι τής Εκκλησίας
Χάριν, έλεος καί ειρήνην
Παρά του εν Βηθλεέμ Γεννηθέντος Σωτήρος Χριστού