dinsdag 4 juli 2017

Αναγνώσματα + 09.09.2017 + Lezingen


Στα Ελληνικά: απόστολος (Γαλ. 22-24) και Ευαγγέλιον (Ματθ. ι΄ 37- ια΄1)
Nederlands:  apostel (Gal. 4:22-27) en Evangelielezing (Mt. 10:37-11:1)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten