dinsdag 13 december 2016

Hervatting kerkdiensten

Broeders en zusters, Hierbij kondigt de gehele Orthodoxe Parochie van de Heilige Maximos de Belijder te Gorinchem met vreugde de hervatting aan van de erediensten (Metten en Goddelijke Liturgie) in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente van onze stad: de Ontmoetingskerk, Stalkaarsen 19 - 4205 PG Gorinchem.De reden voor de jammerlijke onderbreking was zuiver technisch: namelijk ernstige moeilijkheden in de samenwerking met het huidige parochiebestuur van de rooms-katholieke gemeenschap, die ons nochtans vele jaren lang gastvrij onderdak heeft geboden.
We vragen daarvoor nederig excuses aan iedereen, en aan elk afzonderlijk. De problemen hebben ons echter niet ontmoedigd! Alle leden van onze parochieraad hebben, onder de wijze begeleiding van Zijne Eminentie onze Metropoliet Athenagoras, zware inspanningen gedaan voor een spoedige en duurzame oplossing.
We delen dus met grote vreugde om jullie liefde mee, dat we met nóg meer zin en verantwoordelijkheid zullen doorgaan, opdat de barmhartige God ons door Zijn Genade zou laten getuigen van ons orthodoxe geloof, zoals we dat in het verleden deden.
We verwachten u dan ook voor de Kerstdienst (Metten en G. Liturgie) op 25 december van 6.30 tot 8.30u (zoals in Griekenland) in de Ontmoetingskerk, Stalkaarsen 19 - 4205 PG Gorinchem.
Met onze hartelijkste wensen voor een creatieve voorbereiding in de Heer op de Hoogdag van Kerstmis,
De voorzitter en leden van de Parochieraad van onze parochie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten