donderdag 22 februari 2018

Η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου + Gebed van de Heilige Efrem de Syriër

 
Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Αμήν

 
Heer en Meester van mijn leven,
geef mij niet de geest van ledigheid, bemoeizucht, heerszucht of ijdel gepraat.

Maar geef mij, Uw dienaar, een geest van zelfbeheersing, nederigheid, geduld en liefde.


Ja, Heer mijn Koning, laat mij mijn eigen fouten zien, en mijn broeder niet veroordelen, want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten